Ga naar hoofdinhoud

De vertrouwelijkheid van gegevens die u aan Logopediepraktijk De Taalvijver verstrekt is belangrijk voor mij. Dat vertrouwen is bepalend voor de kwaliteit van de dienstverlening aan u en uiteindelijk voor het succes van de medische behandeling in de praktijk. In deze privacyverklaring geef ik u informatie hoe ik uw gegevens behandel en vertel ik u over de rechten die u heeft.

1. Informatie over de praktijk (verwerkingsverantwoordelijke)

PraktijknaamLogopediepraktijk De Taalvijver
AdresBovenburen 104b
Postcode / woonplaats9675HH Winschoten
Telefoonnummer06-15506656
Functionaris gegevensbeschermingL. Visser-Feringa
E-mailadresinfo@taalvijver.nl

2. Doel en wettelijke basis voor de verwerking

Ik verzamel uw persoonlijke gegevens voor diverse doeleinden, zoals:

  • het invoeren van uw elektronische patiëntendossier (EPD);
  • het bewaken van de voortgang van de logopedische behandelingen;
  • het voeren van correspondentie met u, de verwijzer en/of derden;
  • het verstrekken van informatie aan u, de verwijzer en/of derden;
  • het financieel afhandelen van de logopedische behandelingen.

Ik zal uw gegevens niet gebruiken voor een ander doel dan hierboven beschreven, tenzij nadrukkelijk met u vooraf overeengekomen.

Het bewaren van deze gegevens is noodzakelijk voor het uitvoeren van een overeenkomst tussen u en de praktijk. Ook dient de praktijk gegevens te bewaren om te voldoen aan wettelijke bepalingen rond vastleggen van medische handelingen en geldende bewaartermijnen.

3. Welke gegevens worden er opgeslagen en waar?

Van u worden contactgegevens en gegevens omtrent gezondheid opgeslagen. Uw gegevens worden niet buiten de EU opgeslagen.

4. Worden mijn gegevens aan derden verstrekt?

Uw gegevens worden verwerkt door een aanbieder van medische software (een zogenaamde SaaS-applicatie). Deze aanbieder is gecertificeerd op het gebied van gegevensbescherming (ISO 27001 en NEN 7510).

Uw gegevens worden niet aan derden verstrekt, tenzij ik u daartoe op voorhand om schriftelijke toestemming vraag.

5. De bewaartermijn

Uw gegevens worden bewaard in overeenstemming met de wettelijk voorgeschreven bewaartermijnen voor medische dossiers en de fiscale bewaartermijnen voor financiële gegevens.

Na deze bewaartermijn worden uw gegevens (zowel op papier als digitaal) vernietigd.

6. Welke rechten heeft u met betrekking tot de verwerking?

U heeft als betrokkene een aantal rechten met betrekking tot de door u verstrekte gegevens.

Het recht op
Inzage in dossierU heeft het recht om uw medisch dossier in te zien en/of een papieren afschrift te vragen.
RectificatieU heeft het recht om gegevens in uw medisch dossier te veranderen.
VernietigingU heeft het recht uw medisch dossier te laten vernietigen binnen drie maanden na een schriftelijk verzoek daartoe.

 

Indien u gebruik wilt maken van deze rechten kunt een verzoek richten aan de praktijk op e-mailadres: info@taalvijver.nl. Ik zal vervolgens contact met u opnemen om uw verzoek juist, volledig en tijdig te verwerken.

7. Heeft u verder vragen over deze privacyverklaring?

Stuurt u dan een e-mail naar: info@taalvijver.nl

Mocht dit noodzakelijk zijn kunt u een klacht indienen bij de toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens op telefoonnummer: 0900 – 2001 201.

Back To Top