skip to Main Content
Menu

Aanmelding

Het aanmelden voor logopedie kan op verschillende manieren: telefonisch, via een e-mail of via het contactformulier op de website.

Intakegesprek

Tijdens het intakegesprek maken we kennis met elkaar. Ook registreer ik alle persoonsgegevens en breng ik de hulpvraag in kaart.

Onderzoek

Meestal is het nodig om logopedisch onderzoek te verrichten, om de hulpvraag nauwkeuriger in kaart te kunnen brengen.

Behandeling

De logopedische behandeling vindt plaats op afspraak. Een behandeling duurt 30 minuten en vindt meestal één keer per week plaats.

Back To Top