Ga naar hoofdinhoud

Hallo, ik ben Linda Visser. Ik ben logopedist en praktijkhoudster van Logopediepraktijk De Taalvijver in Winschoten.

In 2016 ben ik gestart met mijn eigen logopediepraktijk en ik doe mij werk met heel veel plezier en passie. Kwaliteiten die bij mij passen zijn: enthousiast, rustig, goed kunnen luisteren, positief en doelgericht.
Ik vind het erg belangrijk dat logopedie als iets positiefs wordt ervaren. Ik streef er dan ook naar om iedereen met plezier naar logopedie te laten komen, want als het leuk is om te komen dan wordt er ook beter geoefend!

In 2009 ben ik afgestudeerd als logopedist aan de Hanzehogeschool in Groningen. Tijdens mijn opleiding heb ik als logopedist ervaring opgedaan in het speciaal onderwijs en in de gehandicaptenzorg.
In 2005 heb ik mijn diploma Sociaal Pedagogisch Werk niveau 4 behaald. Ik ben afgestudeerd als activiteitenbegeleider. Mijn stages liep ik in het speciaal onderwijs, de gehandicaptenzorg, op een peuterspeelzaal en in de kinderopvang. Hier komt mijn liefde voor het werken met kinderen vandaan.

Na mijn opleiding heb ik als logopedist in verschillende logopediepraktijken gewerkt. Ik heb in die jaren veel praktijkervaring opgedaan en ik kwam erachter dat ik het werken in een praktijk ontzettend leuk, uitdagend en afwisselend vind.
Ook heb ik als logopedist, op invalbasis, op de Taaltrein in Winschoten en Groningen gewerkt. De Taaltrein van Kentalis is een behandelgroep voor kinderen van 2 tot 4 jaar, die moeite hebben met praten of met het begrijpen van taal.

Ik ben een allround logopedist, gespecialiseerd in het werken met kinderen. De bij- en nascholingen die ik tot op heden heb gevolgd, zijn dan ook vooral gericht op logopedische problemen bij kinderen.

De bij- en nascholingen die ik heb gevolgd en behaald zijn:

  • Communicatieve taaltherapie voor kinderen met een taalniveau van 2,5 tot 6 jaar;
  • Met woorden in de weer (voor kleuters die moeite hebben met klanken en letters);
  • Metaphon/Hodson & Paden (een behandelmethode voor moeilijk verstaanbare kinderen);
  • Dyslexiebehandelaar basisonderwijs in de 1ste lijn ( voor kinderen met lees- en spellingsproblemen en dyslexie);
  • PROMPT (behandeltechniek voor problemen in de spraakmotoriek);
  • OMFT (oefentherapie voor afwijkende mondgewoonten);
  • Basiscursus Dyslexie (voor kinderen met lees- en spellingsproblemen en dyslexie).
Back To Top