Ga naar hoofdinhoud

Meestal is het nodig om logopedisch onderzoek te verrichten, om de hulpvraag nauwkeuriger in kaart te kunnen brengen. Het onderzoek kan bestaan uit het afnemen van één of meerdere tests, een observatie, het invullen van een vragenlijst of bijvoorbeeld het doen van een meting. Het kan zijn dat dit meerdere zittingen in beslag neemt.

Als alle onderzoeken zijn gedaan, kijk ik wat de resultaten of scores zijn. Aan de hand hiervan kan ik een logopedische diagnose stellen. Deze verwerk ik in een persoonlijk behandelplan, waarin ook de behandeldoelen vermeldt staan.

Geen persoon is hetzelfde en daarom bied ik logopedie op maat. Dit betekent dat ik niet alleen kijk naar het probleem waarmee iemand bij mij komt of naar testscores, maar ook naar de persoon achter het probleem.
Bij het stellen van een diagnose en het opstellen van een behandelplan, houd ik bijvoorbeeld ook rekening met het karakter van iemand en onderzoek ik de achtergrond van het probleem. Samen gaan we vervolgens op zoek naar de beste aanpak!

Back To Top