Ga naar hoofdinhoud

Ik sta vermeld in het Kwaliteitsregister Paramedici. Dit is een vrijwillig register voor een groot aantal paramedische beroepsgroepen, waaronder logopedisten.
Bij het Kwaliteitsregister Paramedici wordt eenmalig geregistreerd of een paramedicus voldoet aan de opleidingseisen van de Wet BIG (Beroepen in de Individuele Gezondheidszorg). Vervolgens wordt periodiek (elke vijf jaar) geregistreerd of een paramedicus beschikt over actuele kennis en ervaring. Alleen paramedici die aantoonbaar hebben voldaan aan de opleidingseisen en de door de beroepsgroep gestelde kwaliteitseisen staan vermeld in het Kwaliteitsregister Paramedici.

Het KP kan door iedereen, van (potentiële) patiënten tot zorgverzekeraars en collega behandelaars worden geraadpleegd. Het register is te raadplegen met behulp van het individuele KP-nummer (registratienummer), de naam van de paramedicus of praktijk/organisatie waar de paramedicus werkzaam is. Via de website www.kwaliteitsregisterparamedici.nl kan het register worden geraadpleegd.
Mijn registratienummer is: 79912322291.

Back To Top