Ga naar hoofdinhoud

Het aanmelden voor logopedie kan op verschillende manieren: telefonisch, via een e-mail of via het contactformulier op de website. Onder het kopje ‘contact’ vindt u alle gegevens die u nodig heeft, als u zichzelf of uw kind wilt aanmelden voor logopedie.

Na het aanmelden plannen we gelijk een eerste afspraak in: het intakegesprek.

U kunt zonder verwijsbrief naar logopedie komen, dan komt u via Directe Toegankelijkheid Logopedie (DTL). Ook met een verwijsbrief van de huisarts, tandarts, orthodontist of specialist kunt u naar logopedie komen.

Back To Top