skip to Main Content

De taalontwikkeling kan vertraagd of afwijkend verlopen. Als de taalontwikkeling afwijkend verloopt is er sprake van een taalontwikkelingsstoornis (TOS).

Voorkomende problemen op het gebied van taal kunnen zijn:

  • het kind heeft moeite met het begrijpen van taal;
  • het kind heeft een kleine woordenschat;
  • het kind maakt korte zinnen;
  • het kind maakt veel fouten in zijn zinnen;
  • het kind praat nog niet of heel weinig.

Het is erg belangrijk dat taalproblemen tijdig gesignaleerd en behandeld worden. Een kind heeft namelijk van 0 tot 6 jaar een gevoelige periode voor het leren van taal. De manier waarop een kind taal leert is van grote invloed op de verdere ontwikkeling.

Back To Top