Ga naar hoofdinhoud

Wanneer kinderen tijdens hun ontwikkeling in aanraking komen met meer dan één taal, hoeft dit geen problemen te geven. Kinderen zijn namelijk uitstekend in staat om meerdere talen naast elkaar te leren.

Toch kunnen meertalige kinderen een spraak- en/of taalachterstand hebben in het Nederlands. Wanneer er een stoornis of achterstand is in de eerste taal, zal ook de tweede taalontwikkeling verstoord verlopen.

Vroegtijdige onderkenning van de taalproblemen in de voor- en vroegschoolse periode en begeleiding van de kinderen en hun ouders, bevordert de taalontwikkeling en verbetert de kansen van deze kinderen.

Back To Top