Ga naar hoofdinhoud

Ik respecteer de privacy van al mijn cliënten en alle gebruikers van deze website. Ik stel dan ook alles in het werk om te (blijven) voldoen aan de Algemene Verordering Gegevensbescherming (AVG).
In het privacyreglement wordt beschreven hoe omgegaan wordt met persoonsgegevens, waaronder medische gegevens.

Back To Top